Contactlenzen

De contactlensindustrie maakt snelle vooruitgang, met frequente introducties van nieuwe contactlensvarianten. Verbeterd draagcomfort, verlengde dagelijkse draagtijden en een optimale zuurstoftoevoer naar het oog vormen cruciale beoordelingscriteria.

Ontwikkelingen

De vooruitgang in contactlenzen gaat snel, met de opeenvolging van nieuwe lenstypes in een hoog tempo. Belangrijke criteria omvatten verbeterd comfort, langere dagelijkse draagtijden en een optimale zuurstofvoorziening voor het oog.